Головна » Про проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" та Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" у 2012 році

Про проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" та Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" у 2012 році

Про проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" та Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" у 2012 році  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 
                             Л И С Т
 
                      29.11.2011р.  N 1/9-835
 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти

 

 

 

 

Про проведення Міжнародного

математичного конкурсу

"Кенгуру" та Всеукраїнського

фізичного конкурсу

"Левеня" у 2012 році

 

 

Повідомляємо, що на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 24.05.2000 № 149 "Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру" та від 20.08.2002 № 476 "Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" у 2012 році Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру” буде проведено 15 березня, а Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" – 1 квітня.

Просимо сприяти проведенню цих заходів у рамках тематичних тижнів фізики та математики у загальноосвітніх навчальних  закладах.

Додаток: Правила організації та проведення конкурсів на 13 арк.

 

Заступник Міністра                                                                               Б.М. Жебровський

 Кремінський Б.Г.

248-18-13


П Р А В И Л А

організації та проведення

Міжнародного математичного конкурсу “Кенгуру – 2012

 

              Відповідно до повноважень, делегованих  Міжнародною асоціацією “KANGOUROU SANS FRONTIERES” («Кенгуру без кордонів»), що працює під егідою ЮНЕСКО, та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2000 №149 “Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру"” Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру” проводиться в Україні Львівським фізико-математичним ліцеєм-інтернатом при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Метою конкурсу є популяризація математичних ідей та підтримка талановитих школярів, розвиток їх інтелектуальних здібностей, активізація творчої діяльності вчителів, вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів конкурсу.

Авторські права на всі завдання Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» належать Міжнародній асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES”.

 

1.  Оргкомітет конкурсу

Організація та проведення в Україні Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» покладається на Центральний організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).

Дії оргкомітету з організації та проведення конкурсу регламентуються  цими правилами, планом  заходів, що додається, та вимогами Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES”.

Адреса Центрального оргкомітету: вул. Караджича, 29, м. Львів, 79054;

тел.-факс.: (032) 2401700,  e-mail: kangaroo@lpml.com.ua;  www.kangaroo.com.ua.

До повноважень Центрального оргкомітету належить:

·       підготовка сформованого на щорічній зустрічі членів Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” пакету завдань з усіх вікових категорій для проведення конкурсу «Кенгуру» в Україні;

·       вирішення питань щодо проведення конкурсу, розробка інструктивних матеріалів та листів з питань, що не врегульовані цими Правилами, документації конкурсу, обробки бланків відповідей учасників;

·       підбиття підсумків та оприлюднення результатів конкурсу, організація літніх навчально-оздоровчих математичних таборів та визначення квот для учасників таборів по регіонах;

·       інформування Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” та освітян України про результати конкурсу;

·       подання пропозицій до Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” щодо формування пакету завдань для проведення конкурсу ММК «Кенгуру» в наступному році;

·       делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам під час підписання відповідної двосторонньої угоди;

·       вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників,  підготовка навчально-методичних посібників.

 

 

2. Участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 2 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності без попереднього відбору.

Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися у координатора конкурсу в своєму навчальному закладі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.

Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу Центрального оргкомітету разом з копією переказу благочинної пожертви не пізніше
1
0 лютого 2012 року.

Конкурс проводиться в шести вікових групах:

МАЛЮК  2               -         для учнів 2 класів;

МАЛЮК 3-4             -         для учнів 3 – 4 класів;

ШКОЛЯРИК           -         для учнів 5 – 6 класів;

КАДЕТ                      -         для учнів 7 – 8 класів;

ЮНІОР                     -         для учнів 9 – 10 класів;

ВИПУСКНИК          -         для учнів 11 класів.

Рекомендована благочинна пожертва складає 10 гривень від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 10% зібраних пожертв може призначатися для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об’єднанні навчальних закладів.

 

3. Порядок проведення конкурсу

Організацію та проведення конкурсу в регіонах здійснюють регіональні координаційні центри та регіональні координатори. Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього навчального закладу.

Конкурс проводиться в один день 15 березня 2012 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

У разі неможливості проведення конкурсу по області в робочий день обласні оргкомітети за дозволом Центрального оргкомітету можуть перенести проведення конкурсу на неділю                               18 березня 2012 року.

Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку.

Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається згідно з заявкою про участь та копією переказу благодійного внеску.

Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.

Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.

Усі вчителі, що проводять конкурс у навчальному закладі, підписують доданий документ, у якому зобов’язуються провести конкурс згідно з даними правилами. У разі відсутності такого документу роботи учнів даного навчального закладу можуть бути вилучені з перевірки.  

Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.

Учасники конкурсу сидять за партами по одному.

Користуватися калькулятором, підручниками та математичними таблицями категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу.

Кожний учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові;

Конкурс триває  75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу Центрального оргкомітету з поміткою «Кенгуру».

Кожний учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.

Усі претензії щодо проведення конкурсу та надісланих результатів Центральним оргкомітетом приймаються до 1 липня 2012 року.

Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються до 1 вересня 2012 року у Центральному оргкомітеті, після чого утилізуються.

З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу Центрального організаційного комітету з  проведення конкурсу в Україні.

 

4. Зміст і структура завдань

Завдання для учасників цьогорічного конкурсу запропоновано та затверджено Генеральною асамблеєю Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” у  м. Любляна (Словенія).

Для учнів 2 класів пропонується 15 тестових завдань різного ступеня складності: 5 – трибальних, 5 – чотирибальних, 5 – п’ятибальних.  Для учнів 3 – 4 класів пропонується 24 тестових завдання різного ступеня складності: 8 – трибальних, 8 – чотирибальних, 8 – п’ятибальних, а для інших учасників конкурсу – 30 завдань, з них 10 – трибальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних.

До кожного завдання подається п’ять варіантів відповідей, серед яких є лише один правильний.

5. Оцінювання результатів

На спеціальному бланку відповідей учневі необхідно вказати лише одну правильну відповідь.

Якщо вибрано дві й більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.

Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник: для учнів 2 класів – 60 балів; для учнів 3 – 4 класів – 96, для учнів 5– 11 класів – 120 балів.

Єдиним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набраних одним учасником.

6. Підбиття  підсумків конкурсу

Збір та обробка результатів учасників конкурсу проводиться відповідно до законодавства України, що регламентує збір та обробку персональних даних. Збору та обробці підлягають прізвища та імена учасників, дані про їх загальноосвітні навчальні заклади, класи, а також відповіді на завдання конкурсу. Факт відправки загальноосвітніми навчальними закладами бланків відповідей та бланків реєстрації учасників конкурсу на обробку означає, що загальноосвітній навчальний заклад гарантує наявність згоди батьків (або законних представників) учнів на необхідну для проведення конкурсу обробку персональних даних авторів відправлених відповідей та несе всю зумовлену цим відповідальність і дає свою згоду на оприлюднення результатів навчального закладу в регіональному та всеукраїнському рейтингах.

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.

Центральний оргкомітет на основі отриманої під час перевірки бази даних робить статистичний аналіз результатів, опрацьовує  всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.

Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Офіційні результати проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру-2012» розміщується на сайті: www.kangaroo.com.ua.

 

7. Відзначення учасників конкурсу

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» відображає відносний освітній рівень учасників конкурсу по даному рівню і по певному класу.

Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру-2012» в Україні, який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, що проводив конкурс, та інформаційний вісник.

Сертифікати відзначення учасників Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру-2012» в Україні розподіляються таким чином:

·       сертифікат «відмінний результат» отримають 1/8 учасників конкурсу;

·       сертифікат «добрий результат» отримають 3/8 учасників конкурсу;

·       сертифікат «учасник конкурсу» отримають решта учасників конкурсу.

Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.

Учасники з найактивніших осередків (загальноосвітніх навчальних закладів або їх обєднань), що показали кращі результати, можуть бути запрошені до літніх навчально-оздоровчих математичних таборів регіональними координаторами відповідно до квот, наданих центральним організаційним комітетом.

Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників та залучених спонсорських коштів на місцях.

 

8. Координаційні центри та регіональні координатори.

Для роботи Центрального організаційного комітету з регіонами створено регіональні координаційні центри та визначено регіональних координаторів:

АР Крим

Малько

Валентина Митрофанівна   

Методист з навчальних дисциплін Міського методичного центру управління освіти Сімферопольської міської ради

0954085125

Вінницька область

Кривошея

Ігор Михайлович

Керівник центру математичної освіти «Ліга юних математиків» м. Вінниця

0509566566

Волинська область

Мазурик Валерій Володимирович

Завідувач відділу Волинської обласної Малої академії наук

0963888026

Дніпропетровська область

Поляков

Олег Володимирович

Директор Дніпропетровського обласного інтернату фізико-математичного профілю, доцент кафедри математичного аналізу ДНУ

0503400118

Донецька область

Павлов

Олександр Леонідович

Директор науково-виробничого центру математичної та комп’ютерної освіти (Центр МІОТ)

0506913263

Закарпатська область

Петечук

Василь Михайлович

Заступник директора з навчально-методичної роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

0509257190

 

Житомирська область

Стужук

Наталя Львівна

Вчитель математики Коростенської міської гімназії

0662091075

Запорізька область

Кириченко

Галина Федорівна

Вчитель математики Запорізької гімназії №28 Запорізької міської ради Запорізької області

0677170096

Івано-Франківська область

Мальована

Галина Миколаївна

Вчитель математики Української гімназії №1 м. Івано-Франківська

0955151247

Київська область

Ліпчевський

Леонід Володимирович

Завідувач навчально-методичним кабінетом математики і фізики Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

0501080124

Кіровоградська область

Сербіна

Надія Олексіївна

Вчитель математики НВК «Загальноосвітня школа №25, природничо-математичний ліцей»

0682530266

Луганська область

Бардаш

Олена Юріївна

Директор Луганського територіального відділення Малої академії наук України

0664824609

Львівська область

Зелез

Мирон Михайлович

Головний спеціаліст Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації

0972098485

Миколаївська область

Веліховська

Алла Борисівна

Завідувач науково-методичною лабораторією проблем інноваційного розвитку освіти Миколаївського ОІППО

0978826900

Одеська область

Мітельман

Ігор Михайлович

Заступник директора Рішельєвського ліцею міста Одеси, Заслужений учитель України

0487280997

Полтавська область

Семено

Лілія Дмитрівна

Методист міського методичного кабінету управління освіти Полтавського міськвиконкому

0979849110

Рівненська область

Остапчук

Лілія Степанівна

Методист кафедри математики природничо-математичного ліцею «Елітар»

0685685693

Сумська область

Бардакова

Олена Георгіївна

Вчитель математики Сумської гімназії №1, вчитель-методист

0542221745

Тернопільська область

Козбур

Галина Євгеніївна

Вчитель математики Тернопільського технічного ліцею Тернопільської міської ради Тернопільської області

0979600864

Харківська область

Будна Світлана Миколаївна

Методист комунального вищого навчального закладу "Харківська академія неперервної освіти"

0632778876, 0996637504

Херсонська область

Тидюк

Антоніна Миколаївна

Вчитель математики Херсонської спеціалізованої школи №24

0634733706

Хмельницька область

Сіренький

Ігор Олексійович

Методист районного методичного кабінету відділу освіти Полонської райдержадміністрації

0503769740

Черкаська область

Атамась

Володимир Васильович

Декан математичного факультету Черкаського національного університету

0671578947

Чернівецька область

Біляніна

Ольга Ярославівна

Завідувач центру природничо-математичних дисциплін Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

0506274841

Одинак

Марія Маноліївна

Завідувач центру безперервної освіти Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

0507159599

Чернігівська область

Гопаченко

Василь Васильович

Директор спеціалізованої школи фізико-математичного профілю №12 міста Чернігова

0979192886

м. Київ

Василенко

Олена В’ячеславівна 

Вчитель математики ліцею Голосіївський №241

0679757752

м. Севастополь

Бормотова

Ольга Іванівна

Завідувач кабінету математики Інституту післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету

0665815067

               

Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 24.05.2000
№ 149 та згідно з цими ПРАВИЛАМИ всім зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду “Ліцей”.

 

Львівське відділення Укрексімбанку

Р/р 260010060560  МФО 325718, код 22360064 (з поміткою “Благочинні пожертви”)

Отримувач — Благодійний фонд “Ліцей”

 


План заходів щодо організації Міжнародного математичного конкурсу

«Кенгуру – 2012» в Україні

 

Дата

Заходи

Відповідальні

вересень –2011р.

Формування пакету задач як пропозиції від України для обговорення на засіданні Міжнародного організаційного комітету  математичного конкурсу «Кенгуру»

Центральний оргкомітет

 

18.10.2011 – 23.10.2011 р.

Участь у роботі Міжнародного організаційного комітету конкурсу «Кенгуру» та Генеральної Асамблеї Міжнародної організації “Kangaroo sans frontiers”

Центральний оргкомітет

 

листопад – грудень 2011 р.

Організація рекламної кампанії Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012»

Центральний оргкомітет

грудень 2011 р.

Наради регіональних організаційних комітетів щодо організації та проведенню Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012». Проведення рекламної кампанії конкурсу

Регіональні оргкомітети

січень – лютий

2012 року

Прийом та реєстрація заявок від навчальних закладів на участь у конкурсі «Кенгуру – 2012»

Центральний оргкомітет

 

листопад 2011 року – лютий

2012 року

Підготовка пакету завдань, запропонованого Міжнародним оргкомітетом для проведення конкурсу  в Україні

Центральний оргкомітет

 

до 08.03.12

Розсилка завдань, бланків відповідей, правил проведення  конкурсу до регіонів

Центральний оргкомітет

 

08.03.12 – 14.03.12

Розсилка завдань, бланків відповідей, правил проведення  конкурсу по осередках

Регіональні оргкомітети

15 березня 2012 року

Проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012» в Україні

Центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети, оргкомітети в осередках проведення конкурсу

16.03.12 – 01.05.12

Опрацювання бланків відповідей учасників конкурсу

Центральний оргкомітет

01.05.12 – 10.05.12

Підведення підсумків конкурсу. Розсилка результатів та сертифікатів  учасника конкурсу «Кенгуру – 2012» по регіонах

Центральний оргкомітет

 

10.05.12 – 20.05.12

Розсилка результатів та сертифікатів  учасника конкурсу «Кенгуру – 2012»  осередкам проведення конкурсу

Регіональні оргкомітети

травень – червень 2012 року

Укладання та підготовка до друку «Інформаційного вісника Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012»»

Центральний оргкомітет

 

до 01.07.2012 року

Прийом та розгляд апеляцій

Центральний оргкомітет

02.07.12 – 07.07.12

Проведення Всеукраїнського семінару координаторів конкурсу «Кенгуру» в Україні

Центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети

липень – серпень 2012 року

Аналіз задач, запропонованих регіональними організаційними комітетами для формування пакету задач як пропозиції від України для обговорення на засіданні Міжнародного організаційного комітету  математичного конкурсу «Кенгуру – 2013»

Центральний оргкомітет

 

липень – серпень 2012 року

Всеукраїнські літні навчально-оздоровчі табори для учнів-учасників Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012»

Центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети

серпень – вересень 2012 року

Розсилка «Інформаційного вісника Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру – 2012»» по регіонах та осередках проведення конкурсу

Центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети

 

серпень  2012 року

Підготовка аналітичного звіту про проведення конкурсу «Кенгуру – 2012» в Україні

Центральний оргкомітет

 


                                                                   П Р А В И Л А

організації та проведення

Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня-2012”

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2002 №467 “Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”  конкурс проводиться щорічно на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка  з метою популяризації ідей фізики та підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності вчителів, формування методичних рекомендацій до навчальних програм та нових підручників за результатами  конкурсу.

 

1. Оргкомітет конкурсу

Організація і проведення  Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня” покладається на Центральний організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).

Дії оргкомітету з організації та проведення конкурсу регламентуються  цими правилами та планом  заходів, що додається.

Адреса оргкомітету Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”: вул. Караджича, 29,
м. Львів, 79054; тел.-факс.: (032) 240-17-02, e-mail:
levenia.lviv@gmail.com;  http://levenia.com.ua.

До повноважень оргкомітету належить:

·      пропагування ідеї конкурсу на  території України;

·      проведення семінарів регіональних координаторів з метою вироблення спільних критеріїв проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”;

·      організація роботи експертної ради з метою відбору та затвердження пакету завдань конкурсу;

·      забезпечення регіональних координаторів рекламними матеріалами;

·      підготовка та обговорення пакетів завдань, підготовка, друк та розсилка координаторам у регіонах завдань, бланків відповідей, бланків реєстрації учасників та координаторів, інструкцій для координаторів;

·      вирішення питань щодо проведення конкурсу, розробка інструктивних документів та листів з питань, що не врегульовані цими Правилами.

·      перевірка бланків відповідей учасників конкурсу, проведення статистичної обробки результатів конкурсу;

·      підбиття підсумків та оприлюднення результатів конкурсу;

·      розробка та друк бланків сертифікатів;

·      розсилка результатів конкурсу, бланків сертифікатів координаторам у регіонах;

·      відзначення учасників конкурсу та регіональних координаторів;

·      делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам при підписанні відповідної двохсторонньої угоди;

·      подання звіту Міністерству освіти і науки, молоді та спорту про проведення конкурсу.

·      вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних посібників.

 

2. Участь у конкурсі

           У конкурсі можуть брати участь усі  бажаючі  учні 7– 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності без попереднього відбору.

           Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього закладу.

           Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися в координатора конкурсу в своєму навчальному закладі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.                                                                                                                                    

          За бажанням учасників учні 10-11 класів можуть обирати завдання для загальноосвітніх чи спеціалізованих класів, про що слід повідомити у заявці.                                                                                                                               

            Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу оргкомітету разом з копією переказу благодійного внеску не пізніше 1 березня 2012 року.

            Конкурс проводиться:

            - для учнів 7 класів;

            - для учнів 8 класів;

            - для учнів 9 класів;  

            - для учнів 10 класів;

            - для учнів 11 класів;

            - для учнів 10 класів з поглибленим вивченням фізики;

            - для учнів 11 класів з поглибленим вивченням фізики.                                                                                                                                  

            Рекомендований благодійний внесок складає 11 гривень від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 9 % цих внесків призначається  для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об'єднанні навчальних закладів.

 

3. Порядок проведення конкурсу

Організацією та проведенням конкурсу в регіонах займаються регіональні координаційні центри та регіональні координатори. Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього навчального закладу.

Конкурс проводиться в один день 1 квітня 2012 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.

Координаторам конкурсу категорично забороняється оприлюднювати завдання конкурсу повністю або частково до 1 квітня 2012 року.

Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається відповідно до заявки про участь та копії переказу благодійного внеску.

Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.

Координатори особисто перевіряють правильність реєстрації учасників та відмітку про вибране завдання для звичайних чи спеціалізованих класів.

Усі вчителі, що проводять конкурс у даному навчальному закладі, підписують доданий документ, у якому зобов’язуються провести конкурс згідно з даними правилами. У разі відсутності такого документу роботи учнів даного навчального закладу можуть бути вилучені з перевірки.  

Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.

Учасники конкурсу сидять за партами по одному.

Користуватися підручниками, довідниками, та допоміжною літературою  категорично забороняється.

Учасники конкурсу для розрахунків можуть використовувати калькулятор.

Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові.

Конкурс триває  75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками  учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу оргкомітету з поміткою “Левеня”.

Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.

Усі претензії щодо надісланих результатів оргкомітетом приймаються до 1 липня 2012 року.

Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються в оргкомітеті до 1 вересня 2012 року, після чого утилізуються. 

З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу організаційного комітету з  проведення конкурсу “Левеня”.

 

4. Зміст і структура завдань

Запропоновані оргкомітетом завдання для учасників конкурсу затверджуються експертною радою конкурсу.

Учасникам конкурсу пропонується 30 тестових завдань різного ступеня складності (10 – трибальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних).

До кожного завдання є три-п’ять відповідей, серед яких є лише одна правильна.

 

5. Критерії оцінювання результатів

На спеціальному бланку відповідей учасники конкурсу мають вказати лише одну правильну відповідь. Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане завдання, то відповідь вважається неправильною. Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.

За неправильну відповідь знімається 25%  від кількості балів, що визначено за дану задачу.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 150; з них 30 балів кожен учасник отримує  авансом.

Єдиним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

 

6. Підбиття  підсумків конкурсу

Збір та обробка результатів учасників конкурсу проводиться відповідно до законодавства України, що регламентує збір та обробку персональних даних. Збору та обробці підлягають прізвища та імена учасників, дані про їх загальноосвітні навчальні заклади, класи, а також відповіді на завдання конкурсу. Факт відправки загальноосвітніми навчальними закладами бланків відповідей та бланків реєстрації учасників конкурсу на обробку означає, що загальноосвітній навчальний заклад гарантує наявність згоди батьків (законних представників) на необхідну для проведення конкурсу обробку персональних даних авторів відправлених відповідей та несе всю зумовлену цим відповідальність і дає свою згоду на оприлюднення результатів школи в регіональному та всеукраїнському рейтингах.

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.

Оргкомітет на основі отриманої під час перевірки бази даних здійснює статистичний аналіз результатів, опрацьовує  всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.

Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти.

Офіційні результати проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-2012» розміщується на сайті: http://levenia.com.ua.

 

7. Відзначення учасників конкурсу

Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників. Додатково можуть залучатися  спонсорські кошти на місцях.

Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”, який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, де проводився конкурс, та інформаційний вісник. Учасники, що покажуть відмінний результат додатково отримають інформаційний вісник «Левеня-2012» вітає переможців».

Сертифікати відзначення учасників Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня” розподіляються таким чином:

·       сертифікат «відмінний результат» отримають 12,5 % учасників конкурсу (по певному класу);

·       сертифікат «добрий результат» отримають 37,5 %  учасників конкурсу;

·       сертифікат «учасник конкурсу» отримають решта  (50 % ) учасників конкурсу.

 

8. Координаційні центри та регіональні координатори.

Для роботи організаційного комітету з регіонами продовжується створення  регіональних координаційних центрів та визначено регіональних координаторів деяких областей:

 

Регіон

Прізвище, ім’я та по батькові   координатора

Координаційний центр

Контактні телефони

м. Сімферополь

Кривощокова

Вікторія   Юріївна

Міський методичний центр

м. Сімферополь

0502772962

м. Севастополь

Захарченко

Ольга Іллівна

ІПО Севастопольського міського гуманітарного університету

0692540560
0954877237

Вінницька область

Блащук 

Анатолій Петрович 

Вінницький ОІППО

0432670895

0961160454

Волинська область

Бурбела

Олена Федорівна

Центр науково-технічної творчості Волинського відділення МАН

0332257004

0678364980

Дніпропетровська область

Потапова

Тетяна  Віталіївна

Дніпропетровський ОІППО

0567708286
0972773244

Донецька область

Охрименко

Ніна Анатоліївна

Донецький ОІППО

0623451809

0661771959

Закарпатська область

Гайналій Людмила Іванівна

Закарпатський ІППО

0312236130

0504320551

Житомирська область

Поплавський

Микола Дмитрович 

Відділ освіти Коростенської РДА

0414241077

0975555193

м. Житомир

Воробей Ірина Олексіївна

управління освіти Житомирської міської ради

0979089725

0412480266

Запорізька область

Крамаренко

Наталія  Володимирівна

Запорізький ОІППО

0612346711
0684466159

Івано-Франківська область

Куриндаш Наталя Олександрівна

Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

0342523046

0505533144

Київська область

Хоренко Олександр Михайлович

Київський ОІППО

0446350442

0954621226

Кіровоградська область

Побережний Петро Васильович

Кіровоградський ОІППО
ім. Василя Сухомлинського

0522244594

0662654600

Луганська область

Звіряка Світлана Усманбаївна

Луганське територіальне відділення МАН,

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля

0642500827

0503944893

Львівська область

Алексейчук

Володимир Іванович

Львівський фізико-математичний ліцей

0322401702

0984506347

Миколаївська область

Ліскович  

Олена    Володимирівна

Миколаївський ОІППО

0512364039
0667741306

м. Одеса

Кривицька Ольга Володимирівна

ЗОШ № 86 м. Одеси

066 747 49 87

048 244 90 83

Полтавська область

Кучеренко Олег Володимирович

Полтавський ОІППО

066 52 58 290

Рівненська область

Трофімчук Анатолій Борисович

Рівненський ОІППО

050-168-80-01

м. Рівне

Ключник Віктор Васильович

Управління освіти Рівненського міськвиконкому

050 558 86 46

Сумська область

Лабудько  

Степан      Пилипович

Сумський  ОІППО

0542332166
0664208721

Тернопільська область

Бойко Наталія

Зиновіївна

Мялковська 

Ольга  Ярославівна

Кастранець  

Лілія   Михайлівна

Шегера    

Світлана  Василівна

Кубашек

Стефанія Степанівна

Тернопільський Технічний ліцей

 

Борщівський  райво

 

Чортківське райво

 

Кременецьке райво

 

Теребовлянське райво

0352432872

 

0354121327

        

0355220305

 

0964578030

 

0355121596

Харківська область

Федченко 

Світлана Геннадіївна

Харківський ОІППО

0679782937

м.Харків

Божинова Фаїна Яківна

Харківська гімназія №46

050 364 82 02

057 737 56 47

м. Херсон

Кисла Ірина Іванівна

Херсонський ліцей Херсонської обласної ради

0552292071

0506643363

Хмельницька область

Гудзь

Віктор Володимирович

Хмельницький ОІППО

0382650303

0973541095

Черкаська область

Новосельський Микола Андрійович

Черкаський ОІППО

0472640127

м. Чернівці

Пшенічка

Пауль Францович

Чернівецький міський ліцей №1

0676864017

Чернігівська область

Лещенко

Оксана Миколаївна

Чернігівський  ОІППО

0462224047

0997118035

 

Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 20.08.2002  №467 та згідно з цими Правилами всім зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду “Ліцей”.

 

Філія АТ “Укрексімбанк”
Р/р 260030260560         МФО 325718       ЄДРПОУ  22360064                                                                         

(з поміткою “Благочинні внески на проведення конкурсу “Левеня”)
Отримувач — Благодійний фонд “Ліцей”

 


План заходів щодо організації Всеукраїнського

 фізичного  конкурсу «Левеня – 2012» 

Дата

Заходи

Відповідальні

Вересень –жовтень 2011 року

Аналіз задач, запропонованих обласними організаційними комітетами для формування пакету задач для проведення Всеукраїнського фізичного  конкурсу «Левеня – 2012».

Центральний оргкомітет

 

Листопад –грудень 2011 р.

Формування пакету задач, організація  роботи експертної ради з метою відбору та затвердження пакету завдань конкурсу  для проведення Всеукраїнського фізичного  конкурсу «Левеня – 2012».

Центральний оргкомітет

 

Листопад – грудень 2011 р.

Організація рекламної кампанії Всеукраїнського фізичного  конкурсу «Левеня – 2012».

Центральний оргкомітет

Грудень 2011 р.

Наради регіональних організаційних комітетів щодо організації та проведення Всеукраїнського фізичного  конкурсу «Левеня – 2012». Проведення рекламної кампанії конкурсу.

Регіональні оргкомітети

Січень – лютий

2012 року

Прийом та реєстрація заявок від навчальних закладів на участь у конкурсі «Левеня – 2012».

Центральний оргкомітет

Січень – лютий

2012 року

Підготовка пакетів завдань для проведення Всеукраїнського фізичного  конкурсу «Левеня – 2012»  

Центральний оргкомітет

 

До 20.03.12

Розсилка завдань, бланків відповідей, інструктивних матеріалів щодо проведення  конкурсу до регіонів.

Центральний оргкомітет

21.03.12 – 31.03.12

Розсилка завдань, бланків відповідей, інструктивних матеріалів щодо проведення  конкурсу по навчальним закладам.

Регіональні оргкомітети

1 квітня 2012 року

Проведення Всеукраїнського фізичного  конкурсу «Левеня – 2012».

Центральний оргкомітет, обласні, міські, районні і шкільні оргкомітети

2.04.12 – 10.05.12

Опрацювання бланків відповідей учасників конкурсу.

Центральний оргкомітет

10.05.12 – 15.05.12

Підведення підсумків конкурсу. Розсилка результатів та сертифікатів  учасникам Всеукраїнського фізичного  конкурсу «Левеня – 2011» по областях.

Центральний оргкомітет

 

15.05.12 – 20.05.12

Розсилка результатів та сертифікатів  учасникам   конкурсу Всеукраїнського фізичного  «Левеня – 2012»  по навчальних закладах.

Обласні, міські, районні оргкомітети

Травень – червень 2012 року

Укладання та підготовка до друку інформаційних вісників «Всеукраїнський фізичний  конкурс «Левеня – 2012» та  «Левеня – 2012» вітає переможців».

Центральний оргкомітет

 

До 01.07.2012 року

Прийом та розгляд апеляцій.

Центральний оргкомітет

09.07.12 – 14.07.12

Проведення Всеукраїнського семінару Координаційної ради Всеукраїнського фізичного  конкурсу «Левеня».

Центральний оргкомітет

Серпень – вересень 2012 року

Розсилка інформаційних вісників «Всеукраїнський фізичний  конкурс «Левеня – 2012» і  «Левеня – 2012» вітає переможців».

Центральний оргкомітет

 

Серпень 2012 року

Підготовка підсумкового звіту про проведення конкурсу «Левеня – 2012» .

Центральний оргкомітет

 

 

Виїзне засідання керівників ДНЗ вінницької області

10 жовтня 2013 р. на базі Іллінецького дошкільного навчального закладу №2 «Пролісок» відбулося виїзне засідання обласної ради керівників ДНЗ Вінницької області. Проблема обговорення – інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі.

В засідання обласної ради взяли участь: Бачинська Т. В. – головний спеціаліст відділу загальної та середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Святенко А. С. – завідуюча райметодкабінетом відділу освіти райжержадміністрації, Яременко С. А. – Іллінецький міський голова, Дацюк Г.В. – методист РМК.

Міський голова Яременко Сергій Арсентійович ознайомив присутніх з мережею дошкільних закладів територіальної громади та виконанням Закону України «Про місцеве самоврядування в україні» в частині створення належних умов для реалізації права дітей на отримання якісної дошкільної освіти.

Методист РМК дошкільної освіти Дацюк Г. В. поділилась досвідом з організації роботи з педагогічними кадрами в дошкільних закладах Іллінецького району.

Завідувач Іллінецького ДНЗ №2 Драпалюк Т. С. розкрила основні види та форми роботи з працівниками дошкільного закладу. Конкретно зупинилась на питанні забезпечення умов для професійного росту та самореалізації педагогічних працівників, що викликало жваве обговорення серед колег.

Учасників засідання зацікавив освітній проект «Облаштуймо світ дитині і нехай вона зростає в нім», який представила вихователь-методист Уманська Н. А. В рамках цього проекту члени обласної ради керівників ДНЗ мали можливість ознайомитись з оновленими та новоствореними розвивальними осередками на території, в приміщенні та групових кімнатах ДНЗ. А також побачили практичне використання у роботі з педагогами технології критичного мислення.

Головний спеціаліст відділу загальної та середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації Бачинська Т. В. зробила аналіз системи роботи Іллінецького ДНЗ №2 «Пролісок» по використанню інноваційних технологій в роботі з педкадрами, дала високу оцінку роботи колективу та висловила побажання щодо подальшого оновлення освітнього процесу в дошкільних закладах області сучасними педагогічними технологіями та методиками.Продовження тексту новини11.10.2013 | Aдмін

Вернутись назад