Головна » Інформаційно-методична нарада заступників директорів шкіл з виховної роботи

Інформаційно-методична нарада заступників директорів шкіл з виховної роботи

20 березня 2015 року, в великому залі Іллінецької районної державної адміністрації, відбулася інформаційно-методична нарада заступників директорів шкіл з виховної роботи під назвою "Національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання учнівської молоді".

У нараді брали участь головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації - Мазур Оксана Миколаївна та методист КЗ "Районний методичний кабінет закладів освіти" Іллінецької районної ради - Плахотнюк Марія Олександрівна.

Оксана Миколаївна наголосила на тому, що  національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами  соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури. Проаналізувала  здійснення системного національно-патріотичного виховання  в ЗНЗ району, що є однією з головних складових національної безпеки України.Також підкреслила, що національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху.Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

Про військово-патріотичне виховання вела  мову Марія Плахотнюк. Вона зазначила, що військово-патріотичне виховання учнів – це комплекс заходів щодо формування у них особистісних якостей, необхідних для захисту Вітчизни, духовної  та психологічної готовності зі зброєю в руках захищати Українську державу, її територіальну цілісність, інтереси народу України.

Військово-патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання у школі, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна самосвідомість.

Доцільним є використання таких форм роботи, як: «круглі столи», турніри ораторів, презентації-захисти, тематичні діалоги, дискусії, диспути, конкурси творчих робіт, ділові ігри, мозкові штурми, брифінги, телефон довіри, складання індивідуальних програм саморозвитку, зустрічі з громадськими діячами, залучення дітей та молоді до участі в значущих проектах, акціях, програмах, форумах, фестивалях, інтелектуально-пізнавальних іграх з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційного спілкування, мережі Інтернет із зазначеної тематики.

Підсумком роботи даної наради були  вироблені методичні рекомендації:
- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

- відновлення і вшанування національної пам’яті про події історії України.